Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Hulp van CBS De Heidevlinder
Hekwerk Healthcent. Macouda

Nieuwsbrief december 2022

Kerstwens december 2022
Rijst Sukuta Madina en Yuna

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

29 maart 2022

Project omheining gezondheidscentrum Macouda

Begin maart 2022 zijn wij, Amy en Frans (ambassadeurs van de stichting Onderwijs voor Gambia), na twee-en-een-half jaar weer in Gambia en Macouda geweest. Het was een geweldig weerzien voor ons en voor onze vrienden daar.

In een gesprek met het dorpscomité van Macouda is ons gevraagd of wij het dorp kunnen helpen met het vinden van geld voor het maken van een afdekking op de waterput om te voorkomen dat het water wordt vervuild door vallend blad en geld voor  het omheinen van het terrein van het gezondheidscentrum.
Een omheining is uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne noodzakelijk om het vee (koeien, geiten en kippen) te weren van het terrein. Het vee loopt daar overdag gewoon los om zo zijn kostje te vinden.
Aan het eind van de dag gaat het vee uit zichzelf weer terug naar de compound van zijn eigenaar.

Het liefst hebben ze een muur van 2 meter hoog. Daarmee wordt ook het onbevoegd binnendringen van het terrein en het gezondheidscentrum tegengegaan. Een muur rondom een compound of andere bebouwing is in Gambia heel gebruikelijk.

Het gezondheidscentrum hebben Amy en Frans in 2010 laten bouwen en bestaat uit een kraamkliniek en een medische post. In 2021 is geld verworven voor het renoveren van het gezondheidscentrum.
Er is nu elektriciteit en er zijn wastafels met stromend water in het centrum en in een nieuwe douche en
toiletruimte. Bij de informatie over de renovatie van het gezondheidscentrum is daar het een en ander over te lezen en te zien.

Voor het bouwen van een stenen muur is bijna 10.000,- euro nodig.
Mocht dat bedrag niet aan donaties binnenkomen, dan zal er een andere oplossing moeten worden gezocht, bijvoorbeeld een hekwerk van gaas; een dergelijk hekwerk is de helft goedkoper, maar is kwetsbaarder en minder doeltreffend dan een muur.

Wij hebben de community van Macouda nog geen toezeggingen gedaan, maar we willen wel proberen het gezondheidscentrum te helpen.
Als we erin slagen 400 mensen te vinden die elk € 25,- willen doneren, dan is het benodigde geld er.

SAMEN MET FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN EN WIE WEET OOK U GAAN WE ER VOOR!