Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Hulp van CBS De Heidevlinder
Hekwerk Healthcent. Macouda

Nieuwsbrief december 2022

Kerstwens december 2022
Rijst Sukuta Madina en Yuna

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

20 December 2022

Kerstwens 2022

Beste familie, vrienden en donateurs van de Stichting Onderwijs voor Gambia,

Het jaar 2022 was wereldwijd een heftig jaar. 
De nasleep van de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de economie van veel landen danig verstoord met als gevolg schaarste en sterke prijsstijgingen van veel essentiële goederen.
De toch al heel wankele economie van Gambia is door deze gebeurtenissen in 2022 opnieuw onevenredig hard getroffen.  Daarnaast was het regenseizoen in Gambia dit jaar extreem heftig met heel veel wateroverlast en schade aan de toch al schamele huisjes.
Gevolg is dat nog meer mensen onvoldoende geld hebben voor voeding en voor de school van hun kinderen. En goed eten en onderwijs is voor de kinderen van levensbelang.

Als stichting helpen we de scholen die we ondersteunen met de schoollunch, schoolmaterialen en met school faciliteiten zoals schoolgebouwen en sanitaire voorzieningen.
Het is fijn om te kunnen melden dat dankzij deze hulp in Sukuta Madina en Jamwelly samen op dit moment meer dan 700 kinderen kleuter- en lager onderwijs kunnen volgen.
Komend jaar willen we de school in Sukuta Madina weer helpen met de schoollunch zodat elke dag weer een lunch voor alle kinderen op school mogelijk is.
En de school in Jamwelly willen we helpen met goede sanitaire voorzieningen (de huidige toiletten zijn erbarmelijk slecht en ontoereikend voor het groeiend aantal kinderen op  de school).
Ook heeft de school dringend vier extra leslokalen nodig; ook daarmee willen we helpen.

Onze stichting is erg blij en dankbaar voor alle hulp en steun dit aflopende jaar 2022.
Daarbij denken we aan de bijdragen voor de voedselacties, de sponsorbijdragen voor 230 kinderen en de bijdragen voor het schoolfonds, het lunchfonds en de school-faciliteiten.


Het zou enorm fijn zijn als alle kinderen van de school in Sukuta Madina ook het gehele schooljaar 2022-2023 een volwaardige schoollunch kunnen krijgen en voor de kinderen van de school in Jamwelly goede sanitaire voorzieningen en voldoende leslokalen beschikbaar komen.
Helpt u mee dat mogelijk te maken?
 
                  We wensen u heel fijne kerstdagen
                                            en een
             gelukkig en vooral gezond 2023 toe!In bijgevoegde nieuwsbrief kunt u lezen wat via onze stichting in 2022 is gerealiseerd.

Met hartelijke groet,
Mirjam & Marco Schonewille
Toos & Arie Burggraaf
Amy & Frans van den Bercken (ambassadeurs van de stichting)
Erica & Huib van der Starre (ambassadeurs van de stichting)

Website:    www.onderwijsvoorgambia.nl
Rek. nr. :    NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia.