Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Hulp van CBS De Heidevlinder
Hekwerk Healthcent. Macouda

Nieuwsbrief december 2022

Kerstwens december 2022
Rijst Sukuta Madina en Yuna

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

20 december 2022

Nieuwsbrief 2022

Het jaar 2022 is bijna voorbij; voor onze stichting voelt het alsof het jaar is voorbij gevlogen; het is dus hoog tijd om u te informeren over wat onze stichting in 2022 heeft gedaan.
De mensen in Gambia hebben het nog steeds extreem moeilijk.
De nasleep van de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben in 2022 de wankele economie van Gambia opnieuw heftig geraakt. De prijzen zijn enorm gestegen en doordat nog meer mensen zonder inkomen zitten worden velen hard geraakt. Veel mensen hebben nauwelijks geld voor voldoende eten, medische zorg en voor onderwijs voor hun kinderen.
Gelukkig draaien de scholen die wij ondersteunen wel gewoon door zodat de kinderen op deze scholen weinig hoefden te missen in hun ontwikkeling. 

Nursery en Primary school in Sukuta Madina:
Uitgangspunt voor deze school is dat de school zelfredzaam is; dat is in 2022 net aan gelukt.
Ook de school heeft veel last van de gestegen prijzen en het schoolgeld voor de kinderen verhogen was niet haalbaar. Maar met wat passen en meten konden met de inkomsten uit de schoolgelden voor de kinderen nagenoeg alle noodzakelijke kosten worden betaald.
Wel heeft onze stichting voor lesboeken en andere schoolmaterialen 1.000 euro beschikbaar gesteld.
Ook is 450 euro beschikbaar gesteld voor de installatie van wifi in de school zodat op het internet beschikbare informatie in de lessen kan worden gebruikt.
Dankzij de bijdragen van de vele sponsors van kinderen konden ook kinderen naar school waarvan de ouders de schoolbijdragen met geen mogelijkheid zelf konden betalen.
In 2021 waren bij basisschool de Groen in Dedemsvaart zeven digi-borden overtollig; in april hebben we samen met de informatica leerkracht enkele digi-borden in de leslokalen van de Primary school geïnstalleerd.
Dit lopende schooljaar 2022-2023 heeft de school 585 leerlingen, 195 in de Nursery en 390 in de Primary; dit betekent gemiddeld 41 kinderen in elke Nursery klas en 56  kinderen in elke Primary klas, dus erg veel kinderen in elke klas.
Onze stichting heeft nogmaals bij de school benadrukt dat het bij zulke grote klassen belangrijk is om extra aandacht te geven aan de kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof en met leren.


Sponsorkinderen:
Sponsorouders maken het financieel mogelijk dat een kind voor 70 euro een jaar naar school kan gaan en daar een warme maaltijd krijgt.
Van de 595 kinderen op onze school in Sukuta Madina hebben 230 kinderen een sponsorouder die 70 euro bijdraagt; de helft van deze bijdrage wordt gebruikt voor het schoolgeld en de andere helft  is voor de schoollunch. Er blijven dus kosten over die door deze ouders ook zelf moeten worden betaald.
Kinderen die afgelopen schooljaar in de hoogste klas zaten zijn overgegaan naar de Upper Basic school.
We hebben sponsorouders gevraagd om hun sponsoring van deze kinderen te laten overgaan op jonge kinderen uit de community zodat die kinderen ook basisonderwijs kunnen volgen.
Helaas moest ook dit schooljaar een aantal sponsorouders besluiten om de sponsoring te stoppen
Nieuwe sponsoren zijn dus meer dan welkom! De kosten van levensonderhoud zijn in Gambia, net als bij ons, enorm gestegen. Dat maakt het voor de ouders nog moeilijker om vanwege de kosten hun kinderen naar school te laten gaan.


Schoollunch:
Dagelijks krijgen de kinderen van de Nursery en Primary op school een warme lunch. De lunch wordt bekostigd uit bijdragen van de gesponsorde kinderen en uit andere donaties.
Onze stichting zal dit schooljaar 2.500 euro bijdragen aan deze schoollunch.
Maar door het grote aantal kinderen op school (595) en de gestegen prijzen is in het schooljaar 2022-2023 voor een volwaardige warme lunch een bedrag van meer dan 15.000 € nodig, echter van dat bedrag ontbreekt

nog meer dan een kwart. De warme lunch wordt klaargemaakt door vrouwen uit het dorp.
Tussen 10.30 en 11.00 uur krijgen de leerlingen klas na klas deze warme lunch buiten op het schoolterrein.
Voor het eten moeten de leerlingen eerst hun handen wassen en na het eten hun tanden poetsen en nog een keer hun handen wassen voor ze de klas weer ingaan.


Handenwas- en tandenpoets project:
Het vorig jaar gestarte handenwas  en tandenpoets project op de school in Sukuta Madina is in 2022  gecontinueerd.
Zoals aangegeven moeten de leerlingen voor en na het eten hun handen wassen en na het eten hun tanden poetsen. Dit twee keer handen wassen is erg belangrijk, immers de kinderen zijn gewend om met hun handen te eten.
Onze ambassadeurs Amy en Frans zijn in 2021 gestart om, met hulp van de commissie Brush, Wash and Smile van de organisatie Dental Health International Nederland, de hygiëne en het tandenpoetsen op de school in Sukuta Madina te verbeteren.  De commissie heeft instructiemateriaal voor de leerkrachten en de kinderen beschikbaar gesteld en geld voor de aankoop van zeep, tandpasta en tandenborstels gegeven.
Inmiddels zijn grote partijen handzeep, tandpasta en tandenborstels opgestuurd naar Gambia.


Nursery/Primary school in Jamwelly:
In april waren we in de gelegenheid om met de community van Jamwelly het in 2021 gebouwde nieuwe schoolgebouw met een kleine ceremonie te openen.
Het gebouw heeft 4 mooie ruime leslokalen. Maar met dit nieuwe schoolgebouw beschikt de school nog steeds niet over voldoende leslokalen. Er moet op het gebouw nog een bouwlaag komen met nog eens vier leslokalen. Ook is dringend een goed toiletgebouw nodig en moet het schoolterrein worden ommuurd.
Echter deze ontwikkelingen zijn pas mogelijk als het gelukt is om geld daarvoor te verwerven.
Dit jaar is 4.000 euro beschikbaar gesteld om in het oude schoolgebouw het dak te renoveren, de vloeren te betegelen en binnen en buiten opnieuw te schilderen.


Gezondheidscentrum Macouda:
Na de grondige renovatie in 2021 van het gezondheidscentrum in Macouda in Senegal, een project van onze ambassadeurs Amy en Frans, heeft de Akalo van het dorp gevraagd om te helpen met een omheining rondom het gezondheidscentrum zodat vee en andere dieren niet meer bij en in het centrum kunnen komen.
Voor dit project hebben Amy en Frans een fondswerving gestart waardoor in december 5.000 euro voor de omheining kon worden overgedragen.


Govi blindenschool:
Voor de Blindenschool, ook een project van onze ambassadeurs Amy en Frans, zijn taststokken, een goede printer en tactiel materiaal gekocht en verzonden; in totaal is hiervoor 1.181 euro besteed.
Met behulp van het tactiele materiaal kunnen de leerlingen voelen hoe bijv. een hond, een koe, een paard en andere vormen er uitzien.


Transport van hulpgoederen:
In 2022 hebben we weer veel kleding, schoeisel, textiel, medicijnen, verbandmiddelen, schoolspullen en andere goederen ontvangen. Deze hulpgoederen hebben we, mede door donaties van gevers ervan, met de zeecontainers naar Gambia kunnen sturen.
Echter door de flink hogere transportkosten zullen we behoorlijk selectiever moeten zijn in wat we wel en niet

opsturen. Voor de transporten is dit jaar ruim 2.500 euro uitgegeven.

Noodhulp / voedselhulp:
Dankzij mooie donaties voor voedselhulp kon in 2022 voor de arme gezinnen voor 4.300 euro rijst worden gekocht. Deze rijst is aan de meest noodlijdende gezinnen in Sukuta Madina en Yuna gegeven.

Financieel beleid:
Alle middelen die de stichting ontvangt worden voor 100% besteed aan hulp in Gambia.
Kosten van de stichting en alle kosten die bestuursleden, ambassadeurs en vrijwilligers maken worden door hen persoonlijk gedragen.


Het komende jaar
De moeilijke leefomstandigheden en het ontbrekende toekomstperspectief van veel mensen in Gambia blijft ons bezighouden. Ondanks dat het door de huidige toestand in de wereld en de moeilijker omstandigheden in Nederland lastiger is geld voor hulp te verwerven willen we ons toch blijven inzetten voor onderwijs aan de kinderen. Goed opgeleide jongeren zijn cruciaal voor arme landen zoals Gambia om zich uit de armoede spiraal te ontworstelen.
Onze wereld zal een stuk evenwichtiger worden als ongelijkheden verdwijnen en ook landen in een arm continent zoals Afrika in staat zijn om zelfredzaam te worden.


Hartelijk dank voor alle steun en hulp in vorm van  geld, goederen en werkzaamheden die onze stichting ook in 2022 weer mocht ontvangen.


In 2023 zal onze stichting zich volop blijven inzetten voor verbetering van de onderwijsfaciliteiten in Gambia en daarmee voor een beter toekomstperspectief van de kinderen in Gambia.
We vertrouwen er op dat we ook dan weer een beroep kunnen doen op uw hulp en steun.


Stichting Onderwijs voor Gambia

Telefoon: 06-28906942 / 28961617
email: info@onderwijsvoorgambia.nl
website: www.onderwijsvoorgambia.nl
Rabobank: NL48 RABO  0173  6660  51

Mirjam en Marco Schonewille
Toos en Arie Burggraaf
Frans en Amy van den Bercken (ambassadeurs)
Huib en Erica van der Starre (ambassadeurs)


de schoollunchOphangen digiborden Primary school Sukuta Madina


Computerlokaal Primary school Sukuta Madina


Nieuwe schoolgebouw Jamwelly


Opening nieuwe schoolgebouw Jamwelly
Leslokaal nieuwe schoolgebouw Jamwelly


Met staf en kinderen van de Jamwelly school op de foto


Distributie van rijst in Sukuta Madina
Bezoek aan de compound van een sponsorkindje