Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Upper Basic school Darsilami

De Upper Basic School in Darsilami is een school voor vervolgonderwijs na de primaryschool.
De school kent drie grades te weten grade 7 t/m grade 9 (een beetje vergelijkbaar met de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs in Nederland).
De school in Darsilami heeft ongeveer 260 leerlingen in de leeftijd van 12-13 t/m 15-16 jaar.

De voorzieningen op deze school zijn bij lange na niet vergelijkbaar met de voorzieningen op soortgelijke scholen in Nederland.
Armoedige lokalen, slecht schoolmeubilair, weinig en slechte leermiddelen.

De school heeft geen bibliotheek en geen praktijklokalen voor computerles en naailes.


Fase-1: Realiseren van een schoolbibliotheek:

De school heeft een grote verzameling engelstalige studieboeken en leesboeken.
Al deze boeken komen uit Nederland.
 Deze boeken lagen op grote hopen in een oud leslokaal en er was geen goede inventarisatie gemaakt van de boeken. Hierdoor was uitlenen van de boeken aan de leerlingen nauwelijks mogelijk.

Op verzoek van onze ambassadeurs Amy en Frans (zij hebben ook   de engelse boeken  gekregen en naar Gambia getransporteerd) is in oktober de Upper Basic school bezocht om te bezien en te bespreken hoe een leslokaal kan worden omgebouwd tot bibliotheek.

In de Upper Basic school werden ze geconfronteerd met een behoorlijk verwaarloosd leslokaal.
De vloer had ooit een cementlaag gekregen, maar deze was op veel plaatsen erg afgebrokkeld.

De muren waren erg smerig.
Verder stond de ruimte nog vol met oud schoolmeubilair en de boeken waren opgeslagen in bouwvallige kasten en opgestapelde dozen.

Er  was dus nogal wat nodig voor het opknappen van het lokaal.

Overzicht van de werkzaamheden:
 - het lokaal moet helemaal worden leeggehaald
 - de vloer (ongeveer 55 m2) moet worden betegeld.
 - de muren moeten worden schoongemaakt en geverfd.
 - voor de ramen moet een fijnmazig raster (evt. gaas) worden aangebracht (tegen ongedierte).
 - de elektriciteit moet worden doorgetrokken vanuit een naastgelegen schoolgebouw.
 - stopcontacten, ventilatoren en verlichting moeten worden aangelegd.
 - kasten moeten in elkaar worden gezet
 - de boeken moeten worden geïnventariseerd / gecatalogiseerd en daarna systematisch in de kasten worden gezet
 - tafels en stoelen moeten worden geregeld
 - een computer moet worden geïnstalleerd voor het registreren van de boeken en de uitgifte ervan.

In januari 2016 gaan Amy en Frans met vrienden naar Gambia om een aantal van bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Maar dan moet het lokaal wel leeg en schoon zijn en moet de vloer zijn betegeld.

Volgens een lokale aannemer is voor het egaliseren en betegelen van de vloer en het doortrekken / aanleggen van elektriciteit ongeveer 850 euro nodig.
Dit bedrag is in november 2015 beschikbaar gesteld.

Eind december 2015 is het lokaal leeggemaakt, zijn de wanden en het dak schoongemaakt, is de elektriciteit doorgetrokken en aangelegd en is de vloer geëgaliseerd en betegeld.
Ook is de bibliotheek voorzien van plafondventilatoren.
Inmiddels is ook al een aantal kasten uit de bibliotheek van het Van Lodenstein College in Amersfoort overgebracht naar de school in Darsilami.
In januari 2016 zijn met een aantal vrijwilligers de muren geschilderd en de kasten in elkaar gezet.

Doordat in de bibliotheek geen glas in de ramen zit waait er enorm veel stof en zand naar binnen.
Daarom zijn voor de ramen glaslamellen geplaatst die wanneer nodig gesloten kunnen worden.
De constructie van deze glaslamellen is door een plaatselijke timmerman in elkaar gezet en gemonteerd.

Een schoolbibliothecaris is benoemd, is door ons voorzien van een laptop en daarna door Amy getraind.

De biblithecaris van  de school heeft vervolgens de enorme hoeveelheid Engelstalige boeken netjes in deze kasten gerangschikt (zie foto's verderop in de bericht).

Naast de verplichte leesuren op school kunnen de leerlingen nu dus ook studieboeken en leesboeken lenen.


Fase-2: Realiseren van praktijklokalen voor computerles en naailes

De leiding van de school heeft verzocht of het mogelijk is dat de kinderen op school ook computerles en naailes kunnen krijgen.
Dat betekent dat er computers en naaimachines moeten komen en dat er lokalen moeten zijn waar deze lessen kunnen worden gegeven.

De school heeft inmiddels twee lokalen vrijgemaakt voor het inrichten als leslokaaal voor naailes en leslokaal voor computerles.
De ruimte is er dus, maar net als bij het lokaal van de bibliotheek bestaat ook in deze lokalen de vloer uit gestampte leem en zien de muren er niet uit.
En ook moet de elektriciteit worden doorgetrokken naar deze lokalen en moeten er ventilatoren worden geplaatst.

Het betegelen van de vloeren, het schilderen van de muren en het aanleggen en doortrekken van elektriciteit voor de twee lokalen kost ongeveer 850 euro per lokaal (daarbij is rekening gehouden met hulp van vrijwilligers).
En het ook in deze lokalen aanbrengen van glaslamellen voor de ramen kost ook nog eens 850 euro per lokaal.
Inmiddels is de vloer van het naailokaal en het computerlokaal betegeld en zijnde lokalen voorzien van elektriciteit en ventilatoren.

In maart 2017 zijn onze ambassadeurs Amy en Frans samen met een aantal vrijwilligers weer naar Gambia gegaan om in beide lokalen de muren te schilderen.
Ook is geld gegeven voor het renoveren van het computerlokaal en het laten maken en monteren van glaslamellen voor de ramen van beide lokalen.

Inmiddels zijn er al 15 naaimachines en 25 computers ingezameld.
De computers zijn voorzien van Engelstalige software en de naaimachines zijn aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Alles is verscheept naar Darsilami.

Maar helaas blijkt alles in de praktijk niet zo te werken als we zouden willen. 24 desktops trekken veel stroom bij het opstarten en daarbij komt dat de stroom ook regelmatig uitvalt. De school vraagt of wij kunnen helpen om zonnepanelen te realiseren. Maar als we de huidige situatie willen handhaven hebben we zeker 60 zonnepanelen nodig. We krijgen het advies van diverse insiders om de desktops om te ruilen voor laptops. Die trekken aanzienlijk minder stroom en omdat ze ook op hun eigen batterij kunnen werken, is niet alle werk weg als de stroom uitvalt.
In september 2018 worden er 8 zonnepanelen op het dak gelegd en natuurlijk met de bijbehorende converter en batterijen geinstalleerd. In Nederland worden 16 refurbished laptops aangeschaft en verscheept.
In november 2018 worden de desktops weggehaald en 16 laptops neergezet. Een paar desktops blijven er nog achter.

De laatste vraag van deze school is of we nog geld beschikbaar hebben om kookgerei aan te schaffen. Er wordt al wel kookles gegeven, maar elke keer moet het materiaal geleend worden bij vrouwen uit het dorp. Ze willen graag hun eigen potten, pannen e.d.
De vrienden van Amy en Frans hebben vanuit Sloten nog een bedrag meegekregen om te gebruiken waar nodig is. Zij besluiten om het hiervoor in te zetten.

De school is blij met alle steun die er in de afgelopen paar jaar is gegeven. We sluiten dit project op feestelijke wijze af.


Rechts Mr. Musa Ceesay het hoofd van de Upper Basic School


Zo zag het lokaal er on oktober uit


Opmeten van de ramen voor de maten van de roosters tegen ongedierte


De elektriciteitaansluiting in het naastgelegen schoolgebouwDe betegelde vloer


de plafondventaloren
er wordt gaas tegen de ramen aangebracht om ongedierte buiten te houdenschilderen en nog eens schilderen.....

Even tijd voor de lunch

Frans met mensen van de Upper Basic school; rechts het hoofd mr. Ceesay


In elkaar zetten van de kasten uit Amersfoort

in elkaar zetten van de kasten uit AmersfoortDe bibliothecaris krijgt instructies van Amy


Hieronder foto's van de ingerichte bibliotheek:


De ramen hebben geen glas en laten veel stof doorblije leerlingen in de bibliotheek (oktober 2017)


omdat desktop computers te veel stroom gebruiken zijn ze vervangen door laptops (november 2018)

de laptops (november 2018)Zonnepanelen op het dak van de school (september 2018)


Tekst op de gevel van de nieuwe lokalen (november 2018)


de potten, pannen en ander kookgerei voor de kooklessen (november 2018)


feestelijke afsluiting van het project (november 2018)