Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Govi blindenschool

De blindenschool Govi in Serrekunda
In januari 2018 brachten onze ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken voor het eerst een bezoek aan de Govi-blindenschool in Serrekunda. Dat bezoek was ingegeven uit interesse hoe in Gambia onderwijs aan blinden is geregeld.
Die interesse vloeit voort uit het feit dat zij nauw betrokken zijn geweest bij het onderwijs aan mensen met een visuele beperking in Nederland.

Een paar dagen voor dat bezoek aan de Govi-school ontmoetten Amy en Frans toevallig Omar Sey, de voormalige minister van Volksgezondheid van Gambia.
Omar Sey is oogarts en heeft in het verleden deel uitgemaakt van het management van de blindenschool, dus het was fijn dat hij Amy en Frans bij de directeur van de Govi-school, Mahmut Touray, kon introduceren.

De school heeft momenteel (januari 2018) 46 leerlingen. Er is geen internaat. Kinderen wonen ofwel bij de ouders, ofwel bij familie ofwel bij een pleeggezin dat blinde kinderen opvangt.
Maar veel blinde kinderen in Gambia gaan helemaal niet naar school.

Van de overheid krijgt de school jaarlijks 5000 dalasi (rond de 100 euro) subsidie. Dat is heel weinig. Kinderen met een beperking/handicap zijn in Gambia economisch niet interessant en er wordt voor hen daarom weinig geld uitgetrokken. De school is dus hoofdzakelijk afhankelijk van giften.
Alleen het salaris van de leerkrachten wordt door de overheid betaald.

Verder vertelde Mahmut dat de kinderen vanaf de kleuterschool tot en met de lagere school naar de blindenschool komen; daarna moeten ze proberen te integreren in het reguliere onderwijs.
Maar daar zit nu het grote breekpunt.
Het streven van de school is dat elke leerling die van school afgaat zijn/haar eigen braillemachine mee krijgt; als dat niet gebeurt is het volgen van regulier onderwijs niet mogelijk.
Maar de school heeft en krijgt lang niet genoeg braillemachines.

In een klas van 7 leerlingen zijn maar twee braillemachines aanwezig; daarnaast is er een groot gebrek aan allerlei andere hulpmiddelen voor onderwijs aan blinde kinderen.
Meer dan de helft van de leerkrachten op de Govi school is zelf ook blind.

Dit alles was aanleiding voor onze ambassadeurs om toe te zeggen dat zij zullen proberen in Nederland hulpmiddelen te verzamelen voor de Govi-school.

In Nederland hebben Amy en Frans via hun netwerk inmiddels al een aantal gebruikte braillemachines, een paar brailleprinters, taststokken, reglettes met prikpen, een paar computers en een laptop met speciale software en Daisyspelers (een soort CD-speler waarop gesproken boeken kunnen worden beluisterd) kunnen bemachtigen.
Toen kwam uit het netwerk een tip om St. Beheer het Schild te benaderen. Zij hebben in hun doelstelling staan dat ze wereldwijd projecten ondersteunen voor visueel gehandicapte mensen


Wat is er nodig?
Voordat de St. Beheer het Schild benaderd werd is eerst een inventarisatie gedaan van wat de school nodig heeft.
Er is in overleg met de school een overzicht gemaakt welke hulpmiddelen en materialen de school nodig heeft. Dit zijn braillemachines, reglettes met prikpennen, braillepapier, ballen met belletje, abacussen en sprekende rekenmachines.
Op basis van deze inventarisatie heeft Worldwide Vision, op verzoek van Frans een scherpe offerte opgesteld. Totaal is er voor de hulpmiddelen en materialen en de verzending ervan naar Gambia 16.000 euro nodig.
 Bij Stichting Beheer het Schild is vervolgens door Frans een aanvraag voor ondersteuning ingediend voor deze kosten.


Voor de hulpmiddelen en materialen en de verzending ervan naar Gambia is ongeveer 16.000 euro nodig.
Bij Stichting Beheer het Schild is vervolgens een aanvraag voor ondersteuning ingediend voor deze kosten..

Ook  hebben ze  de blindenbibliotheken in Nederland benaderd met de vraag of die kunnen helpen met Engels gesproken boeken en braillepapier. Amy en Frans zijn uitgenodigd bij de Christelijke BlindenBibliotheek voor een gesprek over deze hulpvraag.

In Nederland leren kinderen braille met behulp van de computer en een braille leesregel.
Dat zou voor de school in Gambia ook prachtig zijn; maar dan moeten er wel leerkrachten zijn die daarmee om kunnen gaan.


Donatie van Stichting Beheer het Schild.
Op 3 april kregen we het prachtige bericht dat de Stichting Beheer het Schild heeft besloten een donatie te doen van  € 16.000,- . Daarmee kon volledig voldaan worden aan de vraag om hulp van de school, inclusief het vervoer van de hulpmiddelen.

De hulpmiddelen zijn in september 2018 verscheept naar Gambia. In november zijn Amy en Frans naar de Govischool geweest en in onder grote media belangstelling alles overhandigd aan het hoofd van de school.
De Govi blindenschool heeft in een bedankbrief de stichting Beheer het Schildz'n dank uitgesproken voor de geweldige hulp aan de school.

In 2020 heeft de St. Beheer het Schild nogmaals een donatie gedaan van € 1000 voor het aanschaffen en transport van braillepapier. Braillepapier is dikker papier (160gr) omdat daar m.b.v. een reglette/braillemachine puntje ingeprikt moeten kunnen worden. De combinatie van de puntjes vormt een braille letter.
Dankzij een gunstige prijs van Wordwide vision kon ruim 15.000 vel braillepapier gekocht worden.
Inmiddels is dat verscheept, zodat de Govi school bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 weer voldoende braillepapier heeft voor haar leerlingen.


een auto vol met spillen voor de blindenschool (6 november 2018)


de kinderen van de blindenschool (6 november 2018)