Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project (Upgrade) gezondheidscentrum Macouda

In 2009-2010 hebben onze ambassadeurs Amy en Frans, door tussenkomst van de Stichting Darsilami, in Macouda  een nieuw gezondheidscentrum laten bouwen. Dat nieuwe gebouw verving 2 uit leem opgetrokken gebouwtjes met daarin een kraamkliniek en een medische post. Het vervangende gebouw is uit steen opgetrokken om aantasting van termieten te voorkomen.

Verder zijn toen voor de elektriciteit twee zonnepanelen met batterijen geplaatst, is voor de watervoorziening een waterput geslagen en is in een uit steen opgetrokken gebouwtje een toiletruimte en een doucheruimte gemaakt.

Het centrum is niet alleen voor de bevolking van Macouda, maar heeft ook een regionale functie.
Macouda is een klein dorp in de Casamance, Senegal. Macouda ligt ongeveer 3 km van Darsilami, dat net op de zuidgrens van Gambia en Senegal is gelegen. Macouda bestaat uit 70 families, in totaal zo’n 1000 mensen.
De bevolking, veelal Diola, bestaat voor het merendeel uit boeren. Het dorp wordt bestuurd door een dorpshoofd(Alkalo) met een aantal oudsten. Macouda heeft geen enkele winkel.

Bij de officiële opening van het centre de santé et maternité gaven de autoriteiten van de Casamance en Senegal aan dat dit centrum de standaard zou zijn voor vergelijkbare gebouwen in het land.

In het voorjaar van 2019 werd vastgesteld dat de plafonds waren aangetast door termieten en de dakplaten niet goed meer waren en lekkages veroorzaakten. Ook de batterijen voor de opslag van de met zonnepanelen opgewekte elektriciteit waren aan vervanging toe.

Tijdens het overleg met het dorpscomité kwamen nog een aantal aanvullende wensen naar voren
die het werken in het centrum zou vereenvoudigen en hygiënischer maken zoals aansluiting op het electriciteitnet en ombouwen van de waterput tot een tot een solar waterpompsysteem waardoor stromend water ontstaat. Daardoor kunnen in de behandelkamers wastafels met stromend water worden geplaatst.
Ook zou een nieuwe toilet- en doucheruimte wenselijk zijn met de daarbij behorende inrichting.

Alles is op een rijtje gezet en in een projectplan vastgelegd met daarin de volgende werkzaamheden:

  1. vervangen van de boordplafonds door kunststof schroten;
  2. aansluiten van het gezondheidscentrum op het openbare elektriciteitsnetwerk;
  3. vervangen van de elektrische binnenhuisinstallatie en de verlichting;
  4. maken van een nieuw, uit steen opgetrokken gebouwtje met een toilet- en doucheruimte en de daarbij behorende voorzieningen, waaronder een nieuwe septictank. De ruimten moesten worden betegeld en worden voorzien van elektriciteit, stromend water en een afvoermogelijkheid voor fecaliën en afvalwater;
  5. het plaatsen van wastafels in de behandelkamers, die moesten zijn voorzien van stromend water en een voorziening moesten hebben voor de afvoer van afvalwater;
  6. het maken van een solar waterpompsysteem met leidingen naar de toilet- en de doucheruimten en naar de in de behandelkamers te plaatsen wastafels;
  7. het vervangen van de op het dak liggende golfplaten door aluminium platen, en
  8. het schilderen van de buitengevels.

Op basis van het projectplan is bij twee erkende aannemers uit de Casamance een offerte gevraagd voor de verschillende werkzaamheden. Aan de aannemer met de laagste offerte, Ousseynou Sambou, is het werk toen gegund.

Ondertussen had een groepje Nederlandse vrijwilligers te kennen gegeven het vervangen van de boordplafonds voor haar rekening te willen nemen. Op basis van onderzoek bleek dat het maken van een kunststof plafond de beste oplossing was. Termieten houden niet van kunststof. Kunststofschroten waren echter in Gambia noch Senegal te verkrijgen. Daarom is het materiaal in Nederland aangeschaft en met een zeecontainer naar Gambia verscheept. Vanuit de haven van Banjul is het materiaal per vrachtwagen naar Macouda getransporteerd. Daar is het opgeslagen totdat het groepje vrijwilligers daar zou zijn. Eind november 2019 zijn de vrijwilligers met het vervangen van de plafonds begonnen. Vier van de acht plafonds zijn toen verwijderd en in één ruimte is een nieuw plafond met led-verlichting aangebracht. Gepland was om eind maart 2020 terug te gaan om deze klus af te maken. Helaas maakte de uitbraak van het coronavirus dat niet mogelijk. De geplande reis moest worden geannuleerd.
Toen in het voorjaar van 2021 duidelijk werd dat het klaren van de klus ook in 2021 niet zou lukken als gevolg van de corona-uitbraak, is na overleg met de vrijwilligers besloten de aannemer te vragen ook die klus te klaren op basis van de door hen gemaakte tekeningen. Het reeds vervangen plafond kon mooi als voorbeeld voor de aannemer dienen.

Nadat de aannemer de plafonds had vervangen, stelde hij ons voor om ter completering van de renovatie van het gezondheidscentrum ook de binnenmuren daar waar nodig te herstellen en te schilderen met waterafneembare verf. Daardoor kunnen die muren in het vervolg eenvoudiger worden schoongemaakt. Dat is van belang bij de uitbraak van een virus, zoals het coronavirus.

Het upgraden van het gezondheidscentrum was niet alleen gericht op bouwkundige aanpassingen, maar ook op de inrichting ervan. Een aantal bedden, de verlostafel en de koelkast waren aan vernieuwing toe.

Financiering van het project

Voor de financiering zijn fondsen, bedrijven en particulieren aangeschreven voor een bijdrage.
Er zijn zeven fondsen aangeschreven, waarvan er drie positief hebben gereageerd:
de Ziekenfondsbode,
de stichting FNNvZ
de Struan Foundation.
Zij doneerden in totaal € 14.000,-.
Verder is van 1 bedrijf, Aegir Marine, een donatie van € 1.000,- ontvangen.
Acties onder particulieren leverden ruim € 4.000,- op.

Uitvoering en afronding van het project

Begin december 2019 heeft het groepje vrijwilligers uit Nederland een begin gemaakt met het vervangen van de plafonds. De aannemer heeft deze klus in maart 2021 verder afgemaakt. Daarbij is ook in alle ruimten led-verlichting geplaatst en led-buitenverlichting bij de ingangen van de kraamkliniek en de medische post. Deze led-verlichting is vanuit Nederland aangeleverd.

In het voorjaar van 2020 is de aansluiting van het gezondheidscentrum op het openbare elektriciteitsnet gerealiseerd, evenals de aanpassing van de binnenhuisinstallatie aan die aansluiting. Dat is gebeurd door een door de overheid erkende elektricien.

In januari 2021 is de aannemer begonnen met de bouw van het gebouwtje voor de toilet- en doucheruimte en met het maken van de septictank. Bij het maken van de stenen voor dat gebouw en die septictank heeft de bevolking van Macouda geholpen. In de toiletruimte is een zittoilet en een wastafel geplaatst, die via leidingen zijn aangesloten op het waterpompsysteem voor de aanvoer van water en op de septictank voor de afvoer van fecaliën en afvalwater. In de doucheruimte is een douche-inrichting opgehangen en een wastafel geplaatst die evenzo via leidingen zijn aangesloten op het waterpompsysteem en de septictank.

Deze werkzaamheden waren eind maart 2021 gereed. De aannemer vond de renovatie eigenlijk nog niet helemaal af. Op zijn voorstel zijn daarom in april 2021 de binnenmuren nog hersteld en daar waar nodig met waterafneembare verf behandeld.

In de loop van 2020-2021 zijn vanuit Nederland drie elektrische hoog-laagbedden met matrassen en toebehoren, een verlostafel, een po-stoel en een tweetal elektrische waterkokers getransporteerd naar Macouda. Er is ook een nieuwe  energiezuinige koelkast aangeschaft waarin medicijnen, zoals serums, kunnen worden bewaard.

Het dorpscomité van Macouda heeft bij monde van de akalo (dorpshoofd) van het dorp, zijn enorme waardering en dank uitgesproken voor wat is bereikt. De vroedvrouw en de verpleegkundige zijn blij met hun gerenoveerde werkplekken.

Het bestuur van de Stichting Onderwijs voor Gambia en in het bijzonder zijn ambassadeurs, Amy en Frans zijn dankbaar dat de Stichting de Ziekenfondsbode, de Stichting FNNvZ, de Struan Foundation en een aantal particulieren en bedrijvenons het geld hebben verstrekt voor deze upgrade van het gezondheidscentrum.

Een pluim voor iedereen die op welke manier dan ook aan de realisatie van dit project heeft bijgedragen of meegewerkt!

Overleg met de aannemer die ook de school heeft gebouwd heeft een positief resultaat gehad. Hij gaat het upgraden van het gezondheidscentrum verder ter hand nemen.
Er komt een solarwaterpomp systeem, waarbij de bestaande put wordt gebruikt. Als er dan stromend water is, zorgt hij er ook voor dat in de behandelkamers van de kraamkliniek en de medische post een wastafel met kraan en afvoer komt.

Anders dan in eerste instantie de bedoeling was worden de bestaande toilet- en doucheruimte niet aangesloten op dat watersysteem, maar zal er een nieuw  gebouwtje komen waarin een doucheruimte en een toiletruimte komt. Dit wordt ook aangesloten op het waterpompsysteem. Verder wordt er een nieuwe septictank geplaatst.

De reden voor de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen was, dat de bestaande septictank niet aan de huidige eisen voldeed.
In eerste instantie was ons de offerte veel te hoog.
Onze vraag waarom dit gebouwtje nagenoeg even duur was als de 6 toiletten bij de school, kregen we als antwoord: “Toen heeft de bevolking meegewerkt”.
Dus hebben we de bevolking gevraagd of het mogelijk was, dat ze dat ook nu bij dit gebouwtje kunnen doen. En het antwoord was: Ja natuurlijk helpen we mee.

En zoals gebruikelijk, zodra het geld in Macouda is,wordt met de werkzaamheden begonnen
Het gat voor de septictank is al bijna klaar en ook de stenen zijn al gemaakt.Als ze in dit tempo doorgaan, dan is waarschijnlijk alles al klaar als wij in november 2021 komen.


mestselwerk voor het toiletgebouwhet toiletgebouw

nieuwe bedden voor het gezondheidscentrumwasbak in het gezondheidscentrum


schilderen van de buitenkant