Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Primary school Macouda

De Primary school in Macouda
Het dorpscomité van Macouda heeft gevraagd  om te helpen bij de bouw en inrichting van een lagere school, bestaande uit zes klassen, een kantoor voor het hoofd van de school, een bergruimte en sanitaire voorzieningen.

De community Macouda:
Macouda is een klein dorp in de Casamance, Senegal. Macouda ligt ongeveer 3 km van Darsilami, dat net op de zuidgrens van Gambia en Senegal is gelegen. Macouda bestaat uit 70 families, in totaal zo’n 1000 mensen.
De bevolking, veelal Diola, bestaat voor het merendeel uit boeren. Het dorp wordt bestuurd door een dorpshoofd(Alkalo) met een aantal oudsten. Macouda heeft geen enkele winkel.

Dombondir, een buurdorp, heeft wel een paar heel kleine winkeltjes, maar voor de belangrijkste inkopen gaan de bewoners naar Brikama (13 km), Serekunda (30 km) of Banjul (40 km) in Gambia en ook wel naar Diouloulou (12 km) en Bignona (70 km) in Senegal.

De bevolking van Macouda is erg actief. Zo zijn er in de loop van de jaren een gezondheidscentrum, een kraamkliniek, een kleine moskee en een jeugdcentrum gebouwd.
Een samen met het buurdorp Dombondir is er een groot deel van een gemeenschappelijke lagere school gebouwd, alles van leem met golfplaten als dakbedekking.

De tuin:
Vrouwen en een paar mannen ontgonnen een flink stuk land en maakten een afrastering voor een gezamenlijke groentetuin. Vier putten om de grond te kunnen bevloeien waren al eerder gegraven.Een nieuwe lagere (Primary) school
De afstand tussen Macouda en de gemeenschappelijke lagere school, gelegen tussen Macouda en Dombondir is vooral voor de jonge kinderen uit Macouda te ver gebleken. Zij vertrekken ’s morgens wel richting school, maar zodra ze het dorp uit zijn verdwijnen ze in de bush en gaan daar gezellig met elkaar spelen. De schoolleiding klaagde dan ook over de voortdurende absentie van de kinderen uit Macouda.
Het dorpscomité van Macouda heeft zich over deze situatie beraden en is tot de slotsom gekomen dat het hebben van een eigen Primary school in het dorp noodzakelijk en gewenst is.

Daarbij komt dat de acht uit leem opgetrokken lokalen van de school tussen Macouda en Dombonder hoognodig vervangen moeten worden. De community van Macouda heeft inmiddels drie lokalen voor de jongste klassen en met een lerarenkamer en toiletruimten gebouwd. Vanwege de kosten is dat  gebeurd met leem.

De community van Macouda is reeds begonnen met het bouwen van drie lokalen voor de jongste klassen en met een lerarenkamer en toiletruimten. Vanwege de kosten gebeurt dat met leem.
Maar dit is geen duurzame manier van bouwen, want leem is favoriet op het menu van termieten, die het gebouw dan ook van binnenuit opeten. En leem is ook niet bestand tegen regen, want door de overvloedige regen moet er jaarlijks na de regentijd weer veel hersteld worden.

Op zich zijn we dus niet gelukkig met deze manier van bouwen, maar we besluiten om de gemeenschap geld te geven zodat er een dak op kan en dat het van binnen en van buiten afgesmeerd kan worden met cement. Zij doen alle werk.
Het project "Primary school Macouda" behelst:
-           het eerst onderdak helpen van het lemen gebouw met drie leslokalen zodat in september 2018 deze leslokalen gebruikt kunnen worden voor de drie laagste klassen
-           het bouwen van een stenen schoolgebouw met drie leslokalen en een lerarenruimte, met betegelde betonvloeren.
-           zodra dat stenen gebouw klaar is, wordt het uit leem opgetrokken gebouw vervangen door ook een stenen gebouw met betegelde betonvloeren.
-           het realiseren van een stenen toiletgebouw met watervoorziening. Met toiletten voor meisjes, jongens en leerkrachten.
-           Het ommuren van  het terrein om de school en inrichting met speeltoestellen.
-           Inrichting van de school met meubilair.

In juni 2018 is een grote partij schoolmeubeltjes, zes schoolborden en een aantal kasten afgeleverd in Macouda. In eerste instantie zijn die opgeslagen in het gemeenschapsgebouw. Als de school klaar is komen ze in de klassen. Met vereende krachten wordt de vrachtwagen gelost. En alles staat even later keurig droog opgeslagen in het gemeenschapshuis.


de vrachtwagen met de schoolmeubeltjes voor Macouda (juni 2018)

met vereende krachten wordt de vrachtwagen uitgeladen (juni 2018)
alle schoolmeubeltjes, opgeslagen in het gemeenschapsgebouw (juni 2018)

Als Amy en Frans in november 2018 in Macouda komen om te kijken hoe de school functioneert, zien ze tot hun grote verbazing dat de school, naast het lemen gebouw ook nog een gebouw van waaierpalmbladeren gemaakt heeft. Waarom is dat???

Uit de gesprekken blijkt al gauw, dat de overheid alleen de kosten voor de leerkrachten betaald als er sprake is van een volledige lagere school. En als alleen de jonge kinderen in Macouda naar school gaan en de rest nog steeds in de oude school richting Dombodir, dan krijgt de gemeenschap geen geld voor de leerkrachten. Dus hebben ze zelf deze noodoplossing bedacht om toch de vergoeding, voor de leerkrachten voor deze nu een volledige school, te krijgen.

Alle tafeltjes en stoeltjes hebben inmiddels hun plek gekregen, zowel in het lemen gebouw als in de waaierpalmklas. Maar de vraag komt of we nog wat meer kunnen sturen, want omdat er geen kasten en bureau’s zijn , hebben de leerkrachten een aantal tafeltjes achter in de klas gebruikt om hun spullen op te ruimen. En zitten ze zelf ook achter een tafeltje.

Er wordt beloofd dat we zullen kijken of we nog wat kasten kunnen sturen en voor de bureau’s wordt gelijk een oplossing gevonden. De medereizigers van Amy en Frans, Hendrik en Dieuwke, hebben van hun kerk geld meegekregen om naar eigen inzicht noodzakelijke zaken te kopen. Zij besluiten dit geld te besteden voor bureau’s. We gaan ze diezelfde week nog brengen.

In april 2019 zijn Amy en Frans naar Macouda geweest en was het de bedoeling dat er gepraat zou worden over de bouw van 3 - 4 stenen leslokalen. Maar toen ze daar kwamen bleek dat met de bouw van 3 lokalen al begonnen was. Navraag leverde op dat de overheid in ruil voor stemmen bij de verkiezingen beloofd had 3 lokalen te bouwen.

De plannen werden daardoor in overleg met het dorpscomité bijgesteld. De eerste prioriteit is nu het toiletgebouw en een watervoorziening bij de school. In tweede instantie zullen er dan nog 4 lokalen bijgebouwd worden. Het oudste (lemen) gebouw zal dan gaan functioneren als kleuterschool. De overheid in Senegal bekostigt ook de leerkrachten van kleuterscholen. En er zijn kleintjes genoeg in Macouda. Tot nu toe, is voor hen geen opvang.

Het heeft even geduurd, voordat er goede afspraken met de aannemer waren, maar uiteindelijk is met de bouw ervan begonnen op 7 augustus 2019.

Er werd op die dag 5 ton aan cement en een grote lading zand geleverd.

Zoals gebruikelijk in Macouda helpt de hele bevolking mee en wordt het zand helemaal uitgespreid.


De volgende dag zal de steenbakker beginnen met het maken van de stenen
In 2 dagen maakt hij 371 stenen uit 19 zakken cement.In diezelfde tijd komt ook het bedrijf GamSolar Energy (GSE) uit Gambia om met een boor een gat te maken tot het grondwater. Het water wordt dan door een pomp op zonne-energie naar boven gepompt en komt in een 2000 liter reservoir. Dit reservoir kan 2x per dag gevuld worden. Het water is bedoeld voor het spoelen van de toiletten, handenwassen, het schoonhouden van de school en natuurlijk ook voor de bevolking. Het is zo’n happening, dat het hele dorp uitloopt om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Zelfs de kinderen van school, krijgen vrij om dit te bewonderen.

Toch loopt het niet helemaal naar wens. Het eerste borehole lukt niet, want ze stuiten op een keiharde onderlaag. De boor gaat kapot en er moet een nieuwe komen. Maar het is inmiddels midden in de regentijd dus dan kost reizen altijd veel extra tijd.

Ondanks de tegenslagen gaat het werk toch door en uiteindelijk is in oktober 2019 de hele stellage klaar. En is er een leiding naar het toiletgebouw gemaakt.
En als het geld wat Macouda via onze tussen personen krijgt op is, krijgen we keurig alle rekeningen en het verzoek of ze een volgend deel van het geld kunnen krijgen.
Modou gaat het geld halen bij GSE en brengt het naar Macouda, waar de alkalo, Muhammed Diatta, tekent voor ontvangst. Maar nu is het regenseizoen en Modou kan met de auto niet in Macouda komen, dus komen de mensen uit Macouda naar Darsilami, op de grens met Gambia, om het geld in ontvangst te nemen.


Modou ontvangt het geld bij GSE


Muhammed Diatta en Lamin Diatta (hoofd van het gezondheidscentrum) die het geld weer van Modou hebben gekregen.

Op 18 september 2019 hebben ze het tweede deel van het geld voor de bouw van het toiletgebouw ontvangen.
Gestaag vordert de bouw van het toiletgebouw.

 

Het begint al echt ergens op te lijken. We hopen dat als we er in november 2019 komen, dat het dan misschien wel klaar is.

De realisatie van alles wat tot nu toe met de bouw van de Primary school te maken heeft is mogelijk geworden dank zij financiële steun van veel particulieren, een aantal bedrijven en de volgende stichtingen:
Hofsteestichting
FNenNZ
Willem Meindert de Hoop Stichting
Reeders Stichting

Er wordt nog druk gezocht naar sponsors om ook de laatste lokalen volledig te realiseren.

November 2019
Het toiletgebouw is grotendeels klaar. De verwachting is dat het rond de kerst klaar is. De vertraging in de bouw is ontstaan omdat het geld op was.  
De afspraak was dat ze het geld in 4 delen zouden krijgen. Elke keer als een deel op is, laten ze dat weten en dan zorgen wij dat er weer een volgend deel beschikbaar komt. Maar daar zijn dan altijd wel een paar dagen mee gemoeid. De aannemer zet dan zijn mensen elders aan het werk en soms wordt die klus dan eerst afgemaakt, voordat hij in Macouda weer aan het werk gaat. Ze willen graag, dat als ze de helft van een deel op hebben, dat wij dan al het volgende deel beschikbaar stellen, want in dat geval kan de bouw achter elkaar doorgaan. Wij kunnen ons daar prima in vinden. De bevolking heeft duidelijk laten zien, dat ze goed omgaan met het geld dat ze hebben gekregen. We krijgen van elke aankoop een aankoop nota en verder heeft Lamin een overzicht gemaakt per deel wat van dat geld is betaald met alle nota’s er aan vast. Super!
Grappig detail: ze hebben ooit van ons een Nederlandse vlag gekregen. Maar wisten duidelijk niet wat de bovenkant was.
We hebben het even laten weten dat rood de bovenkant is. Binnen een dag was het veranderd.Nu de eerste twee punten van onze lijst zijn gerealiseerd, het toiletgebouw en de watervoorziening, is het tijd om afspraken te maken over de bouw van 4 lokalen. De bedoeling is dat er nog 3 leslokalen bijkomen en dat het 4e lokaal uit 2 delen gaat bestaan. Eén deel wordt kantoor voor het hoofd van de school en het andere deel kan worden ingericht als bibliotheek met evt. in de toekomst een paar computers.

We hebben een overleg met de alkalo, de aannemer en het schoolcommittee. We hebben daarbij afgesproken dat de aannemer ons een offerte zal sturen. Als deze 4 lokalen dan klaar zijn, samen met de 3 die de overheid heeft betaald, dan zal het oude lemen gebouw dienst gaan doen als nursery. De bouw van de 4 lokalen zal in april 2020 beginnen.
Er wonen momenteel 1870 mensen in Macouda. 164 leerlingen zitten er nu op school. Voor de kleuterschool verwachten ze 120 kinderen. Nursery 1, 2 en 3. Elke klas met 40 leerlingen.

Terug in Nederland krijgen we een offerte en foto’s van hoe het moet worden van de aannemer Ouseynou Sambou. We totale kosten voor de 4 lokalen komen op een kleine € 50.000. We piepen dat dat veel te duur wordt. En we geven aan dat we verwachten dat de gemeenschap van Macouda, in de vorm van arbeid, ook een deel van het werk op zich gaat nemen.
Dat gebeurt. Helaas is de oorzaak daarvan de coronacrisis. Daardoor ligt ook alle werk in en rond Macouda stil. Dus de mensen hebben volop tijd om aan de gang te gaan.
Het uitgraven en het maken van de stenen wordt merendeels door de mannen van de gemeenschap gedaan onder toezicht van de aannemer en de stenenmaker.

Corona raakt niet alleen Europa hard, maar ook Gambia en Macouda.
De scholen zijn dicht. De bevolking van Macouda heeft daardoor mee kunnen werken aan de bouw van de vier klaslokalen.
Er is een overeenkomst met de aannemer dat hij vier lokalen zal bouwen; drie worden dan gebruikt voor het lesgeven en het vierde lokaal wordt in tweeën gedeeld. Waarbij dan het ene deel door het hoofd van de school als kantoor wordt gebruikt en het andere deel kan dan als bibliotheek of tzt als computerruimte worden gebruikt.
Omdat er veel hulp is vanuit de bevolking vordert het werk snel.

De communicatie over het vorderen van de werkzaamheden en het overleggen van de rekeningen loopt perfect via whattsapp.
We genieten ervan als er steeds weer foto’s van vorderingen binnenkomen.

Oktober 2020: het gebouw is in de afrondende fase.

Als de laatste termijn van het geld is overgemaakt en via Modou naar Macouda is gebracht, krijgen we opnieuw foto’s.


Op 16 november 2020 wordt de school in gebruik genomen.

Gelukkig is er ondertussen ook een aantal donaties van particulieren binnen gekomen, waardoor we al een paar geldschieters hebben kunnen terug betalen.