Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Primary school Sukuta Madina

Start van de Primary school:
In sept. 2017 is in Sukuta Madina gestart met een eerste klas van de Lift Primary school.
Het plan is om de komende vier jaar elk jaar een hogere klas aan de school toe te voegen zodat er over vier jaar een volledige Primary school is.
Het schooljaar 2018–2019 zijn er zodoende een Primary-1 en een Primary-2 klas met in totaal 96 kinderen en in het schooljaar 2022 - 2023 zal de school alle klassen omvatten.

De klassen van de Primary school maken in de middag gebruik van de accommodatie van de Nursery school, maar ingaande het schooljaar 2019-2020 is die accommodatie ontoereikend en heeft de school eigen accommodatie nodig.
Er is reeds een stuk grond van 1.000 m2 beschikbaar voor deze accommodatie en de werving van fondsen voor de bouw en inrichting van de school is gaande (er is in totaal ongeveer 110.000 euro nodig).

Dorpsbijeenkomst in november 2018:

In een eind november 2018 gehouden dorpsbijeenkomst hebben veel ouders nog eens benadrukt hoe belangrijk een eigen Primary school is en hoe deze school voor de kinderen en de community het verschil kan maken. Door de kleinschaligheid, meer individuele aandacht en andere lesmethoden zal de kwaliteit van het onderwijs vergeleken met andere primary scholen veel beter zijn.
Bovendien heeft de school een grote positieve weerslag op de ouders; de ouders zien en horen veel meer wat er met hun kinderen op school gebeurt en zullen daardoor hun kinderen veel meer stimuleren. Bovendien ontwikkelen de ouders een beetje mee met de kinderen.
De school zal ook een plaats worden waar de (vaak ongeschoolde ouders) ook eenvoudige lessen kunnen krijgen. Verder zal de accommodatie gebruikt worden voor voorlichting aan ouders en jeugd. En natuurlijk is heel belangrijk dat de kinderen door deze eigen Primary school niet elke dag heen en terug vaak meer dan een half uur door het hete zand en in de hete zon naar en van school moeten lopen.

Project Primary school:
Het project primary school omvat het realiseren van faciliteiten voor de Primary school in Sukuta Madina. Het project omvat:

Een schoolgebouw met acht leslokalen met kantoorruimtes en ruimte voor opslag.
Vier leslokalen komen op de begane grond en vier leslokalen komen op de eerste etage.

Toiletvoorzieningen met toiletten voor jongens, meisjes en leerkrachten.
De toiletten voor de kinderen zullen worden uitgevoerd als hurktoiletten met handmatige doorspoeling.

Watervoorziening zodat altijd voldoende water beschikbaar is als drinkwater, voor doorspoelen toiletten en voor wassen van handen. De waterleiding heeft te weinig druk of geeft soms helemaal geen water. Er zal een systeem met twee watervaten worden geinstalleerd waarbij één watervat hoog wordt geplaatst en voor voldoende waterdruk zorgt.

Solar systeem voor elektriciteit. Het NAWEC net is te onbetrouwbaar waardoor er te vaak geen elektriciteit is. Bovendien wordt de stroom die de NAWEC levert niet duurzaam opgewekt.

Schoolmeubeltjes en overig meubilair:
De school zal worden ingericht met schoolmeubeltjes die in Gambia worden gemaakt of die bij scholen in Nederland overtollig zijn; deze schoolmeubeltjes zijn erg stevig en zien er vaak nog erg goed uit.de

Omheining:
Aan de oostkant van het schoolterrein ontbreekt de omheining; het is belangrijk dat het schoolterrein volleidg omheind wordt.

Inrichten van het schoolterrein met speel- en sport faciliteiten, banken en groenvoorziening.

Er worden onderwijs- en leermiddelen aangeschaft die nodig zijn voor goed onderwijs.

Schoolhulpmiddelen voor de ondersteuning van het lesgeven en het runnen van de school.

Eén van de lokalen krijgt een speciale functie: in een deel ervan komt een bibliotheek en verder wordt het lokaal ingericht voor speciale lessen (handvaardigheid, leren omgaan met computers etc.).
Dit lokaal zal zo ingericht worden dat het ook geschikt is voor onderwijs aan volwassenen (ouders).
Op het schoolterrein komen sport- en spelfaciliteiten.

Zodra de accommodatie van de school gereed is zal de overheid de leerkrachten van de school betalen.
De wens is om de school in september/oktober 2019 zover gereed te hebben dat dan een aantal leslokalen gebruikt kan worden voor de klassen van de Primary school.
De haalbaarheid daarvan hangt af van het tijdig vinden van een sponsor die de kosten van de bouw en inrichting voor z’n rekening neemt.

de schooluniformen  


kinderen van Primary-2 tijdens de les


Examen als afsluiting van 1e term schooljaar 2018-2019


de 10 kinderen met de beste score


Bijeenkomst met de ouders in november 2018het terrein voor de Primary school


Ontwerp schoolgebouw Primary school


School terrein Nursery en Primary school