Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project schoolbus voor Govi blindenschool

We kregen een noodkreet van de Govi-blindenschool. De schoolbus was kapot en kon niet meer gerepareerd. Kunnen jullie ons helpen bij het vinden van sponsors voor het kunnen aanschaffen van een andere, goede en betrouwbare schoolbus?

De leerlingen van de school - circa 50 – wonen of thuis of, als thuis te ver weg is, bij familie of zijn ondergebracht bij, noem het maar, een pleeggezin. De school beschikt niet over een internaat met zorgmedewerkers.

De leerlingen worden dagelijks met een schoolbus die geschikt is voor 20 personen thuis, bij familie of het pleeggezin opgehaald en naar school en weer thuis gebracht.
Een schoolbus is dus een noodzaak. De overheid heeft geen geld voor een dergelijke voorziening.

De school heeft ons op ons verzoek laten weten hoeveel een goede, gebruikte bus in Gambia kost, te weten minimaal Dal. 500.000 ofwel – uitgaande van de huidige koers € 1,- x 59 dalasis -
circa € 8.500,-. Daarvan kan de school zelf Dal. 50.000 ofwel circa € 850,- ophoesten.

Een andere bus kopen is de ene kant van de medaille, maar die op de weg houden de andere kant. Op onze vraag wat de kosten voor brandstof, onderhoud en de chauffeur zijn en hoe die worden bekostigd, heeft de school laten weten dat daar maandelijks Dal. 20.000 (€ 350,-) voor nodig is. Die kosten worden betaald uit gelden die Govi zelf aan vaste donaties verwerft. Omdat er naar onze mening er geen reden is om aan te nemen dat de school deze kosten in de toekomst niet meer zal kunnen betalen - ze doet dat al jaren op deze manier – is besloten de school te helpen. Er zijn donaties aangevraagd aan de Stichting Beheer het Schild en aan particulieren. De Stichting Beheer het Schild heeft € 8.000,- geschonken en van particulieren is €2.500,- ontvangen.

Nadat duidelijk was dat er voldoende geld was, hebben we de Govi Blindenschool laten weten dat zij op zoek konden naar een andere schoolbus. Dat moesten zij samen met onze contactpersoon, Modou Lamin Njie, doen. De kosten voor die andere schoolbus moesten binnen het door ons aangegeven bedrag van Dal. 600.000,- blijven. Zodra ze een bus op het oog hadden, moest een voorlopig koopcontract worden opgesteld om onder meer de overeengekomen prijs vast te leggen.
Nadat wij het koopcontract en een advies van onze contactpersoon hadden ontvangen, is het geld overgemaakt. Drie dagen daarna heeft de overdracht van de schoolbus plaatsgehad.

De leiding van de Govi Blindenschool heeft haar grote erkentelijkheid voor alle donateurs, maar ook voor de actieve tussenkomst van onze contactpersoon tot uitdrukking gebracht. Ze is blij dat de kinderen week kunnen worden opgehaald en naar huis kunnen worden gebracht. Zij hoeven daardoor niet langer de lessen te missen. Dat is goed voor hun ontwikkeling en integratie in de samenleving later als zij van school komen.
Ook wij zijn blij dat we met hulp van derden de Govi Blindenschool hebben kunnen helpen!


tekenen voor de ontvangst van het geld


het geld voor de schoolbus


de schoolbus