Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project schoollunch

Veel kinderen krijgen 's morgens voor ze naar school gaan niet of nauwelijks te eten.
Daarom wordt op veel scholen voor een schoollunch gezorgd.
Zo ook op de Lift Nurseryschool.
De vrouwen die deze lunch bereiden kopen voor deze lunch de benodigde ingredienten ; en daarvoor hebben de vrouwen geld nodig.

En dat geld zou van de ouders van de kinderen moeten komen.
In de beginjaren van de Lift Nursery school kreeg maar een klein deel van de kinderen geld mee van huis voor de schoollunch.
Sinds er kinderen een sponsor hebben kunnen veel meer kinderen een schoollunch krijgen, immers in het sponsorbedrag zit ook een component voor de schoollunch.

Maar er bleef een groep kinderen die buiten de boot viel en dus lijdzaam moest toezien hoe andere kinderen zaten te eten.

Die situatie vond onze stichting niet aanvaardbaar.
Er is derhalve een schoollunchfonds ingesteld waarin het lunchdeel van de bijdrage van de sponsors van kinderen wordt gestort en waarin de stichting via acties het ontbrekende deel voor de niet-gesponsorde kinderen bij elkaar probeert te krijgen.

Gelukkig steunt de ZWO-commissie uit Wijk bij Duurstede al een aantal jaren dit schoollunchfonds met mooie bijdragen.

De eerste jaren werd een lunch met brood bereid.
Maar inmiddels wordt er op schooldagen een warme lunch voor de kinderen bereid.

Bij de school is hiervoor een kleine keuken gerealiseerd.


opening van de nieuwe keuken (november 2017)


Bereiden van de warme lunch, eerst nog in de buitenlucht (november 2018)


vanaf november 2016 krijgen de kinderen een warme lunch (november 2016)
Elke dag bereiden de vrouwen de schoollunch (60 tot 70 broden per dag)


Het eten en drinken wordt in de klas uitgereikt aan de kinderen


Elke dag krijgen de vrouwen hun geld voor de kosten die ze gemaakt hebben voor de schoollunch