Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Doelstellingen

De stichting "Onderwijs voor Gambia" heeft tot doel het verbeteren van het toekomstperspectief van kansarme kinderen in Gambia door:

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van sponsorgelden ten behoeve van het ontwikkelen, realiseren en borgen van genoemde onderwijsvoorzieningen en van genoemde projecten.


De stichting zal sponsorgelden die via acties, giften of op andere wijze aan de stichting zijn toevertrouwd voor 100% gebruiken voor het realiseren van genoemde doelstellingen.
De stichting zal geen sponsorgelden gebruiken voor het dekken van kosten voor de stichting, de bestuursleden of vrijwilligers.


Belangrijk uitgangspunt bij alle te realiseren onderwijsvoorzieningen is dat de gemeenschappen waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld zelfredzaam worden hetgeen inhoudt dat de gemeenschappen op termijn de voorzieningen zelf in stand moeten kunnen houden.


De stichting heeft geen winstoogmerk.