Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Projectdoelstellingen

De stichting Onderwijs voor Gambia hanteert een aantal uitgangspunten m.b.t. de projecten die op het gebied van onderwijsvoorzieningen worden uitgevoerd.

Financiële controle

De stichting zorgt voor voldoende fondsen voor realisatie van de overeengekomen voorzieningen en voor een gecontroleerde aanwending van de sponsorgelden zodat alle sponsors erop kunnen vertrouwen dat alle sponsorgelden effectief en efficiënt worden aangewend.
Regelmatig zullen mensen van de stichting, volledig op eigen kosten, de projecten bezoeken en de voortgang van realisatie van de voorzieningen en aanwending van de fondsen beoordelen.
Daarnaast zijn de lokale uitvoerders verplicht regelmatig te rapporteren over voortgang van de projecten en over aanwending van de fondsen.
De stichting zal continu en transparant de financiële status van de projecten aan de sponsors rapporteren.