Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Sponsor een kind !

De tweeling Adama en Hawa, zo maar twee kinderen uit het dorp Sukuta, is blij dat zij nu een schooluniform hebben en naar de nurseryschool kunnen.
De toekomst van tweeling zag er niet zo rooskleurig uit. Twee jaar geleden is hun vader overleden en hun moeder is nu alleen. Adama en Hawa wonen met hun moeder en nog een broertje en zusje in Sukuta in een klein bouwvallig huisje. Er is nauwelijks geld voor eten en kleding. Geld voor schoolgeld of een schooluniform heeft hun moeder al helemaal niet.
Het was voor de tweeling dan ook geweldig nieuws dat mensen in Nederland hen willen helpen om naar school te gaan. Trots poseren Adama en Hawa in hun nieuwe schooluniform; aan hun gezichten is af te lezen hoe zij zich nu voelen.

Ook Fatou en Isatou konden, dankzij hulp uit Nederland naar de kleermaker om een schooluniform te laten maken.

De ouders van Fatou en Isatou hebben ook geen geld voor een schooluniform of voor lesgeld zodat het er naar uitzag dat zij niet naar school konden.

Het besef bij deze kinderen hoe belangrijk deze stap in hun leven zal zijn is er misschien op dit moment nog niet helemaal, maar later als ze groter zijn zullen ze zeker aan dit moment terugdenken.

Voor ons in Nederland lijkt dit alles zo normaal; als een kind 4 jaar is gaat het gewoon naar school, niemand die daar van opkijkt.
Maar in Gambia is het een grote gebeurtenis dat kinderen naar school kunnen en een kans krijgen in het leven. Een kans krijgen om de talenten die ze allemaal hebben te ontwikkelen.

We zijn blij voor Adama en Hawa en voor Isatou en Fatou.
Maar er zijn in het dorp Sukuta nog veel kinderen die geen kans hebben om naar de nurseryschool te gaan omdat hun ouders geen geld hebben en er ook niemand is die de schoolkosten voor hen kan betalen.

Helpt u mee zodat ook andere kinderen uit Sukuta naar school kunnen?

U kunt helpen door voor een kind de kosten, die de ouders moeten maken om hun kind naar school te laten gaan, te sponsoren.

U kunt ook helpen via een bijdrage aan het schoolfonds.
Uit het schoolfonds worden de exploitatiekosten voor de nurseryschool betaald.

Kosten voor de nursery school en primary school:

Een kind op de nursery school en de primary school kost de ouders per schooljaar:

  Nursery school Primary school
  (euro) (euro)
Schoolbijdrage 28 28 *)
Schooluniform 5 5
Paar schoenen 5 5
School T-shirt 2 2
Overige schoolspullen 2 2
Kosten zonder schoollunch 42 42
Schoollunch 18 18
Totaal kosten ouders (met schoollunch) 60 60

*) De Lift Primary school vraagt 1.500 dalasi (28 euro) schoolgeld; andere scholen kunnen andere bedragen schoolgeld vragen.
Als een Primary school een echte overheidsschool is betaalt de overheid de leerkrachten waardoor het schoolgeld lager kan zijn voor die school.

Het zou fijn zijn als sponsors voor specifieke kinderen de ouders helpen met deze schoolkosten van op jaarbasis 50 euro.

Hoe werkt de sponsoring?

Als u een "eigen" kind in Sukuta-Madina wilt sponsoren kunt u dit kenbaar maken via een email aan het emailadres van onze stichting (info@onderwijsvoorgambia.nl).
Alimatou, het hoofd van de nurseryschool, selekteert dan een kindje op de nurseryschool dat op dat moment het hardst hulp nodig heeft.
Onze stichting zorgt er dan voor dat u de naam en nadere gegevens (en foto) van dat kindje krijgt.

De bijdragen voor uw sponsorkindje kunt u overmaken op de bankrekening van de stichting Onderwijs voor Gambia. De stichting zorgt ervoor dat deze bijdragen bij Alimatou terechtkomen.
Alimatou zorgt ervoor dat de bijdragen ook daadwerkelijk besteed worden aan de schoolmiddelen voor de betreffende sponsorkinderen.

Bij bezoekjes aan de gemeenschap van Sukuta-Madina wordt getracht ook de sponsorkinderen te bezoeken zodat we aan de sponsorouders kunnen laten weten (en zien) hoe het met hun sponsorkindjes gaat. Ook zorgen we ervoor dat de sponsors de schoolrapporten van hun sponsorkindje krijgen.

Regelmatig stuurt onze stichting goederen naar Gambia; het is altijd mogelijk om ook voor uw sponsorkindje of de familie van het kindje iets mee te geven.

Natuurlijk kunt u ook een keer meegaan naar Gambia en dan met eigen ogen kunt zien hoe het dagelijks leven in Gambia is.

Voor 50 euro maakt u het mogelijk voor ouders om hun kind naar de nurseryschool te laten gaan en hun kind op school ook een schoollunch te geven.

Natuurlijk kunt u naast de 50 euro voor uw sponsorkind ook een bijdrage storten in het schoolfonds (waaruit de leerkrachten en andere exploitatiekosten worden betaald.)

Helpt u mee?

Veel sponsors blijven hun sponsorkindje sponsoren als het naar de primaryschool (basisschool) gaat.
In de tabel is ook aangegeven welke kosten ouders moeten maken om een kind naar de primaryschool te laten gaan. Primary onderwijs wordt wel georganiseerd en betaald door de overheid; ouders hoeven dan ook geen schoolbijdragen te betalen.