Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Nursery school Manduar

De Nursery school in Manduar

Manduar is een vrij grote en uitgestrekte plaats direct ten zuiden van Brikama.
In de noordelijke wijk van Manduar staat een Nurseryschool met slechts één leslokaal waarin aan alle groepen van de Nursery school les wordt gegeven.
In eerste instantie werd lesgegeven in een lemen gebouwtje met twee leslokalen, maar een aantal jaren geleden is dit lemen gebouwtje ingestort en na verloop van tijd is er met diverse hulp een gebouwtje van steen met één leslokaal gerealiseerd.
Maar een school met slechts één leslokaal is een verre van ideale situatie.

Inmiddels was al begonnen met het uitbreiden van de school met een tweede leslokaal, maar door het continue gebrek aan geld ging dit heel langzaam.
Derhalve heeft onze stichting begin 2018, mede op initiatief van onze ambassadeurs Huib en Erica van der Starre, besloten om deze school te helpen met het ommuren van het schoolterrein, het realiseren van het tweede leslokaal en het helpen met het goed inrichten van de school.

Dit tweede lokaal kon in september 2018 in gebruik worden genomen en er is inmiddels een tweede leerkracht aangetrokken.

Inmiddels zijn er al schoolmeubeltjes, schoolborden en kasten uit Nederland opgestuurd en bij de school gearriveerd.
Veel scholen in Gambia zijn gemengde scholen met kinderen uit Moslim gezinnen en kinderen uit christelijke gezinnen.
In Gambia leven de Moslims en christenen vreedzaam en respectvol naast en met elkaar.
Doordat in Gambia meer dan 85% van de bevolking Moslim is komt de meerderheid van kinderen op de scholen uit Moslim gezinnen.
Het is belangrijk dat de kinderen op school leren over elkaars religies.
Daarom is het goed om op scholen onderwijzers met Moslim achtergrond en onderwijzers met christelijke achtergrond te hebben.Het tweede leslokaal in aanbouw (juni 2018)
Het schoolterrein is helemaal ommuurd (juni 2018)

Met Adama in de ruimte van het nieuwe leslokaal (juni 2018)

geld om het leslokaal af te maken en een toegangspoort te laten maken (juni 2018)


de vrachtwagen met schoolmeubeltjes bij de poort van Marakissa Rivercamp (juni 2018)

de schuulkmeubeltjes voor de Manduar school worden uitgeladen (juni 2018)de schoolmeubels worden tijdelijk opgeslagen op het terrein van Marakissa Rivercamp (juni 2018)
de school met het tweede leslokaal (oktober 2018)


de dagelijkse schoollunch (oktober 2018)in het nieuwe leslokaal (januari 2019)

engelse boekjes voor teacher Samual (januari 2019)