Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


De stichting

Onderwijs en gezondheid

Onderwijs en gezondheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor welzijn en vooruitgang.
Ieder mens op aarde behoort toegang te hebben tot goede gezondheidszorg en tot goede mogelijkheden tot het ontwikkelen van z'n talenten.
Opleiding en gezondheid gaan veelal hand in hand; betere opleiding zorgt voor betere leefomstandigheden en daarmee voor een betere gezondheid en gezondheidszorg. En gezonde mensen zijn beter in staat zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van henzelf en van hun omgeving.
Dus onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van de mensen en daarmee voor verbetering van de leefomstandigheden van de mensen. Dit geldt wereldwijd.
Situatie in Gambia

Gambia behoort tot de armste landen in de wereld; veel (veelal grote) gezinnen moeten rondkomen van minder dan 1 euro per dag. Een groot deel daarvan is bestemd voor het kopen van voedsel.
De huisvesting van het grootste deel van de bevolking is zeer slecht; bovendien zijn er nauwelijks sanitaire voorzieningen en ontbreekt medische hulp en als die wel beschikbaar is hebben de mensen geen geld daarvoor. Van elke 100 kinderen sterven er gemiddeld 20 voor het 5e levensjaar.

Gevolg van dit alles is dat de ontwikkeling van de kinderen en de mensen op een laag peil staat waardoor het land niet in staat is om zich uit de armoede omhoog te werken en een beter bestaan op te bouwen.
De meeste mensen blijven werkloos, blijven onvoldoende geld hebben voor voedsel, huisvesting, sanitaire voorzieningen en medische hulp. Met als gevolg veel ziektes, hoge kindersterfte en lage levensverwachting

De overheid van Gambia heeft onvoldoende geld voor scholen; daardoor zijn er veel te weinig scholen, en de scholen die er zijn zijn slecht en hebben slechts beperkte leermiddelen.
Bovendien hebben veel ouders geen geld om het schoolgeld te betalen en schoolspullen te kopen.

Kleuteronderwijs wordt niet door de overheid geregeld en aan kleuterscholen die door eigen initiatief van communities of met hulp van derden (stichtingen) worden opgezet levert de overheid geen financiƫle bijdragen (dus ook geen betaling van de leerkrachten).

Voor veel kinderen in Gambia is goed onderwijs dus een droom die niet uitkomt.

Maar daaraan kan wat aan gedaan worden!!!!!

 

Stichting "Onderwijs voor Gambia"

De stichting "Onderwijs voor Gambia" wil deze vicieuze cirkel doorbreken.
Als de kinderen van nu en de komende generaties de kans krijgen onderwijs te volgen kan een generatie ontstaan die zich stapje na stapje uit bovenbeschreven uitzichtsloze situatie omhoog kan werken.

Maar dat kan alleen als er voldoende scholen komen en als alle kinderen in staat gesteld worden onderwijs te volgen.
De stichting "Onderwijs voor Gambia" is in het najaar van 2012 opgericht door een viertal inwoners uit Noordscheschut te weten Mirjam & Marco Schonewille en Toos & Arie Burggraaf.
De stichting spant zich in om sponsorgelden te verwerven en met deze sponsorgelden schoolgebouwen te realiseren en onderwijs op te starten.
Daarnaast zal de stichting de lokale bevolking helpen met het ontwikkelen van activiteiten waarmee geld verdiend kan worden voor het in standhouden van de scholen.
Dus op redelijke termijn moeten de lokale gemeenschappen zelfredzaam worden ten aanzien van deze scholen.

De slogan Education is a Right (voor iedereen op deze aarde) is onze drijfveer.

De stichting legt in eerste instantie de nadruk op onderwijs voor de jonge kinderen tussen de vier en de zeven jaar, dus op het kleuteronderwijs (ofwel de nurseryscholen), immers daar wordt de basis gelegd.

Kinderen die niet naar een nurseryschool gaan zijn op hun zevende jaar nog nauwelijks ontwikkeld, immers in de gezinnen en hun leefomgeving ontbreken daarvoor de mogelijkheden.