Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Santo Su Brufut

Community Santo Su in Brufut
Dit is een project van Geert en Claire Van Dycke uit Belgie en onderstaand hun persoonlijke projectbeschrijving.

Tijdens onze bezoeken aan Gambia (dank je wel Toos en Arie voor de eerste Gambia-stappen die we met jullie mochten zetten) stelden we een aantal zaken vast en samen met enkele andere Belgen beslisten we ons steentje bij te dragen aan de doelstellingen van de Nederlandse stichting Onderwijs voor Gambia.

We kozen ervoor om de community Santo Su waar Modou Bah, teacher van de nurseryschool van Sukuta Madina, woont en waar we ondertussen een bijzondere band mee opbouwden, te ondersteunen.

Fondsen voor het project
Zoals wij eerder ingezamelde spulletjes overmaakten via Nederland, worden deze sedert eind 2017 rechtstreeks overgemaakt aan Modou Bah.
Dankjewel Walraven Foundation voor de mooie bijdragen die we reeds van jullie ontvingen.
Modou staat samen met zijn echtgenote Sarjo in voor de verdeling binnen de community.
Zij vragen voor de spullen een kleine bijdrage aan de plaatselijke bevolking waardoor het mogelijk wordt een aantal projecten te verwezenlijken.
De visie is immers voor alle partijen duidelijk: wij zamelen overtollige spullen in België in en bekostigen de transportkosten, de bijdrages van de community maken de projectwerking mogelijk.
Voor de spullen voor de plaatselijke school en het health center wordt geen bijdrage gevraagd. 

Het leesproject
We stelden tijdens onze bezoeken aan Gambia vast dat ondanks het onderwijs in de Engelse taal gebeurt en kinderen vloeiend het alfabet opzeggen, tellen, … ze vaak niet in staat zijn om een basic-gesprek te voeren.
Het opstarten van een leesproject leek ons aan die nood te beantwoorden en dus gingen we op zoek naar Engelstalige boekjes.
Freshfields Brussel en Walraven Engeland zorgden voor de nodige boeken om met het readingproject van start te kunnen gaan.
De boekjes worden gekopieerd en er worden leesgroepjes van een 5-tal kinderen samengesteld.
In de eerste fase waren dit vooral kinderen/jongeren van de middelbare school.
De leesgroepjes gaan door tijdens het weekend.
Vlotte lezers worden op termijn zelf verantwoordelijk voor een leesgroepje.
Bedoeling is om op termijn zoveel mogelijk lagereschoolkinderen in de leesgroepjes te laten deelnemen.

Het Santo Su readingproject ging in het najaar van 2017 van start en het enthousiasme was vanaf de aanvang aanwezig bij de kinderen.

Verbeteren/uitbouwen vrijetijdsbesteding jongeren
Naast het leesproject vonden we het in samenspraak met Modou Bah belangrijk dat de vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren structureel wordt uitgebouwd.
Met de ingezamelde centen werden reeds ballen, springtouwen, elastieken aangekocht.
Modou Bah beheert het materiaal: kinderen komen dit bij hem ophalen en netjes terugbrengen waardoor 'het zorg dragen voor gerief van de community' wordt gestimuleerd.

Voor dit vrijetijdsproject zijn we thans op zoek naar basketringen en -ballen.